Aktuellt‎ > ‎

Angående markiser

skickad 11 nov. 2010 08:52 av Styrelsen Brf Nebulosan 21
Så här i skrivande stund under dem mörka årstiden kanske vi skall vara glada för att få lite sol men på sommaren kan det bli varmt i vissa lägenheter. Frågan har inte varit aktuell tidigare men framförts av en medlem. 

Styrelsen har på ett möte den 9/11 fattat beslutet att markiser ej får monteras på fasaden. Det är två huvudanledningar som fått avgöra frågan. Den ena är en rent estetisk fråga då det är ett mer eller mindre omöjligt företag att tillse att alla har likvärdiga markiser. Den andra anledningen är att varje montering är ett ingrepp i fasaden och därmed en skaderisk med putssläpp och frostsprängningar. Skador som föreningen eventuellt kan komma att få betala. 

Solskydd får helt enkelt monteras på insidan eller mellan fönsterbågarna. 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen.
Comments