Aktuellt‎ > ‎

Höststädning och extra föreningsstämma

skickad 4 nov. 2014 04:58 av Styrelsen Brf Nebulosan 21
Den 16 november kl:11.00 kommer vi att ha gårdsstädning. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma och hjälpa till. Vi bjuder på kaffe, saft och fikabröd. I anslutan till höststädningen kommer vi att ha en kort föreningsstämma kl:13.00. De nya, justerade och uppdaterade stadgar som styrelsen föreslagit efter lagändring av bostadsrättslagen om andrahandsuthyrning antogs av stämman i maj. För att de nya stadgar skall träda i kraft krävs att de antas vid två på varandra följande föreningsstämmor. De nya vid årsstämman antagna stadgarna och de gamla finns här på hemsidan under stadgar. Om ni vet med er att ni inte kan närvara kan ni lämna en fullmakt. 
Välkomna
Comments