Aktuellt‎ > ‎

Stadgeändring med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)

skickad 11 maj 2018 08:00 av Styrelsen Brf Nebulosan 21   [ uppdaterad 28 maj 2018 21:43 ]

Våra stadgar innehåller en hänvisning till Personuppgiftslagen gällande föreningens hantering av personuppgifter. 

Eftersom hantering av personuppgifter från och med 25 maj 2018 regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR) rekommenderar 

Styrelsen att vi ser över stadgarna då GDPR föranleder höjt arvode för hantering av lägenhetsförteckningen hos Hem och Fastighet (vår ekonomiska förvaltare) , avgifterna för hantering av överlåtelser och pantsättningar höjs till 3,5 % (2,5%)  respektive 1,5 % (1%) 

 

För att möte denna nya kostnad för detta så föreslår styrelsen att vi ändrar i gällande stadgar för att kompensera denna höjning i paragraf 8§,

vi föreslår även att vi ändra skrivning i paragraf 29§ från personuppgiftslagen till dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi har även justerat en upprepning av sista stycke i paragraf  23 samt tagit bort ordet en i punkt 4 paragraf 29 då det ska vara två veckor innan.

 

Beslut 1 av 2 för ändring av stadgar togs vid ordinarie föreningsstämma 2018-05-28 

Ċ
Styrelsen Brf Nebulosan 21,
28 maj 2018 21:36
Comments