FöreningenFöreningen har 23 bostadsrätter och i dagsläget ca 23 medlemmar
Se Viktig information för föreningens medlemmar
Telefonnummer till de boende i föreningen

 Akuta problem
 Kontakt föreningen