Föreningen‎ > ‎

Ansvarsområden

Ordförande                                     Åsa Asplund              070-819 91 09
Vice o.                                             Peter Lovén               070-980 10 80
Kassör & ekonomi                         Evelina Wennerberg   072-584 99 77
Sekreterare                                      Gabriel Konrad          073-800 28 01

Fiber internet, stammar                
Peter Lovén               070-980 10 80            
El och rörarbeten                          Rörmokare                   08-83 84 85
Tvättstugeansvarig                       Vivianne Rendlert      073-678 91 95
Fastighetsskötare och                  Kristien Thöldte          070-6541723  
Nyckelansvarig                              
Ekonomisk förvaltning                  Nabo              

 
Ordförande

 • Kontaktperson, mäklarfrågor
 • Försäljning, ny medlem
 • Hemsidan
 • Bolagsverket registrering/ ändringar
 • Lokaler
 • Entrén
Vice Ordförande
 • Teknisk support, stambyten, värme
 • Beställning av snöskottning, istappar
 • Hemsidan
 • Fiberinternet
 • Avtal, kontaktperson

Kassör & långsiktig ekonomi
 • Betalningar och attest av fakturor
 • Post
 • Årsredovisningen 
 • Budgeten
 • Lån förhandling/amorteringar
 • Kontktperson Hem & Fastighet

Sekreterare
 • Styrelseprotokoll, Dagordning
 • Kallelser, möten, stämmoprotokoll
 • Dagordning till stämman

Ledamot
 • Avtalsbevakning
 • Försäkringsbolag, frågor
 • Andrahandsuthyrningar


Revisor
 • David Walman: Rävisor AB
 • Jan Fridén,  Internrevisor
 • Göran Wiklund, Intern revisorsuppleant
Krukor, blomlådor
 • Renée R
 • Åsa A
Tekniska frågor i huset
 • Kristian Thöldte
 • Peter Lovén
Tvättstugeansvarig
 •  Vivianna Rendlert        
Fiber Internet
 • Peter Lovén. kontaktperson
Nyckel ansvarig, beställningar
 • Kristian Töhldte
 • Thomas Carlsson: beställning av dörrskyltar.
Käll- och matavfallsortering

Underhåll övrigt
 • Kristian Thöldte 
 • Fastighetsskötsel
 • Belysning
 • Trapphus
 • Kodlås
El, rör och akuta problem
 • Rörmokaren
Underhåll av Fjärrvärmecentralen, värme
 • Energisparkonsult
Snöskottningsavtal
 • DM TAK 


 
Comments