Föreningen‎ > ‎

Viktig information

Nedan följer viktig information för föreningen Nebulosan21s medlemmar: 

 • Andrahandsuthyrning: Föreningen har öppnat upp för andrahandsuthyrning i samband med den nya bostadsrättslagen som trädde i kraft 2014 som innebär att föreningen kan bevilja andrahandsuthyrningar i större utsträckningar än tidigare. Dock högst 2 år åt gången. Önskar du hyra ut ska detta alltid beviljas av styrelsen och ansökan sker skriftligen på denna blankett som du hittar här med bakgrund, anledning, datum och skickas till styrelsen@nebulosan21.se Tillsammans med en underskriven exemplar av denna sida där ni intygar att ni bär yttersta ansvaret för er hyresgäst och att personen/personerna följer  föreningens regler.
 • Ingen form av kommersiell uthyrning som Airb&b är tillåtet!

 • Gården är vår allas gemensamma trivselyta för gemenskap, lek, måltider mm. och för att alla ska känna sig välkomna och kunna nyttja den så är det viktigt att vi håller snyggt.  Kasta inte fimpar eller snus på marken!  Plockar undan efter sig eller sina barn så att de som vill kunna använda den för sköna kvällar inte ska behöva börja med att städa. Vi har även ett gemensamt ansvar att skapa trivsel i form av blommor och andra växter samt att vid behov vattna dessa så att de överlever, önskar du att vi planterar något speciellt så får du gärna höra av dig till gårdsgruppen så kan vi köpa in växter utifrån önskemål. Intresserade får gärna gå med och hjälpa till.

 • Renoveringar: Vid större renoveringar och ombyggnader skall styrelsen kontaktas i förväg. Detta är absolut nödvändigt vid renovering av våtutrymme och kök då stambyte kan bli aktuellt och för detta ändamål så har vi tagit fram en  checklist som stöd för detta. Den skall skrivas under och lämnas till styrelsen innan renoveringen börjar. Vid våtrumsrenovering skall hantverkare ha våtrumsbehörighet (PER). Element får ej bytas utan styrelsens godkännande. Det kan annars medföra obalans i hela värmesystemet.Ytterdörrar får ej bytas då utsidan tillhör föreningen. Se även punkten Dörrskyltar. Bygg- och rivningsmaterial från enskilda lägenheter får inte lagras på innegården. 
 •  Renovering som medför oväsen skall förläggas till vardagar 8.00 - 17.00

 • Stambyten: Stambyten utförs allt eftersom man renoverar kök och badrum i föreningen. Vi har en rörmokare som gör arbetet och det måste därför anmälas till styrelsen i god tid. Föreningen står för kostnaderna för själva stambytet och återställande i angränsande lägenheter. Hantverkare ska få tillgång till lägenheten nedanför och över under renovationen. 

 • Fasaden: Det får inte borras i fasaden utan styrelsens tillstånd. Vatten kan tränga in i hål när eventuella föremål avlägsnas och hålen sedan inte täpps till ordentligt. Detta kan leda till frostskador och höga renoveringskostnader för föreningen.

 • Lyhördhet: Viktigt i sammanhanget är att tänka på att det är lyhört i fastigheten. Vänligen stäng ytterdörrarna försiktigt. Vänligen respektera lugn och ro efter kl. 22.00 vardagar och kl. 23.00 på helger. Vid speciella tillställningar ber vi er att annonserar för grannar i god tid. 
 • DörrskyltarStyrelsen beställer dörrskyltar med namn till nya boende. Detta för att det skall vara enhetliga namnskyltar på alla dörrar. Det finns även skyltar för "ingen reklam. tack!" åt boende som önskar. Inga papperslappar med namn får sättas upp. Inneboende eller andrahandshyresgästen får använda sig av en C/O adress. Det är föreningen som ansvarar för utseendet av ytterdörrarna. Även det för att det skall vara enhetligt i trapphuset.

 • Gårdsstädning: Gårdsstädning anordnas vår och höst. Alla medlemmar är ansvariga för att se till att innegården hålls fin och ren. Det finns sopborstar vid sopkärlen.

 • Grovsophämtning: I samband med höststädningen beställs ofta grovsophämtning. Det finns då tillfälle att slänga diverse grovsopor. Borttransport av byggmaterialskräp i samband med renovering får respektive medlem själv ombesörja. Detta på grund av att det annars blir för kostsamt för föreningen 

 • Sopkärlen: Det finns 3 tunnor för hushållssopor. 2 st för kartonger, 1 st för plast och 2 st för matavfall. VIKTIGT! Kartonger skall plattas ihop innan för att spara plats. Plastsaker skall vara rengjorda för att undvika matrester och råttor på gården.  Extrapåsar till matavfall finns i tvättstugan.Tidningar, metall, glas, batterier m.m ska lämnas vid återvinningsstationer som finns vid tex. Vasahallen, Upplandsgatan 28-32. Vänligen respektera detta så att vi behåller en ren och fin innegård!

 • Nycklar till gemensamhetsutrymmen: Kristian Töldte ansvarar för nycklar och beställningar.

 • Tvättstugan: Kontaktperson är Vivianne Rendlert. Den är alla brukares ansvar.  Det innebär att man torkar av maskinerna, tömmer torktumlare på ludd och vattenbehållaren och städar noga efter sig. Tvättstugan bokas endast via hemsidan.

 • Brandskydd: Fastighetens brandskydd är VIKTIGT att beakta. Det innebär att man INTE får ställa föremål i trapphus eller  i källarkorridorer som kan blockera framkomligheten.

 • Porten: Alla medlemmar ombedes hålla snyggt framför porten på Dalagatan. Sopa gärna då och då för att få bort skräp och fimpar etc. Strömbrytare finns för att ställa upp portarna en längre tid, använd ej kniv eller dylikt. 
 • Snöskottning: Alla medlemmar ansvarar gemensamt för snöskottning och att sanda gården och utanför entrén vid behov. Sandlåda finns på innegård.

 •  Akuta problem Se flik: Fastighetsskötsel
Comments