Föreningen‎ > ‎

Viktig information

Nedan följer viktig information för föreningen Nebulosan21s medlemmar: 

 • Andrahandsuthyrning: Föreningen har öppnat upp för andrahandsuthyrning i samband med den nya bostadsrättslagen som trädde i kraft 2014 som innebär att föreningen kan bevilja andrahandsuthyrningar i större utsträckningar än tidigare. Dock högst 2 år åt gången. Önskar du hyra ut ska detta alltid beviljas av styrelsen och ansökan sker skriftligen på denna blankett som du hittar här med bakgrund, anledning, datum och skickas till styrelsen@nebulosan21.se Tillsammans med en underskriven exemplar av denna sida där ni intygar att ni bär yttersta ansvaret för er hyresgäst och att personen/personerna följer  föreningens regler.
  Ingen form av kommersiell uthyrning som Airb&b är tillåtet!

 • Grundläggande krav för all renovering:
  Kontakta alltid styrelsen vid all form av renovering och ombyggnation innan något arbete startar. Om krav enligt våra stadgar föreligger sänder vi då över godkännande, villkorsavtal och de gränsdragningar som gäller mellan lägenhetsinnehavare och förening. Vid all renovering, oavsett dessa omfattas av tillstånd eller inte så gäller följande:
  • Störande arbeten får endast utföras helgfria vardagar 08:00 till 17:00, 
  • Inget material eller arbetsredskap får förvaras eller lämnas i entré, trappa eller källarlokal. Det gäller även under kortare tid
  • Husets entrédörr och dörr in mot gården ska hanteras enligt anvisning. Dvs dörrautomatiken ska stängas av, strömbrytare placerad på vägg till höger om dörren används för att ställa upp portarna då in- och utforsling av material sker. Dörrautomatiken kan annars  skadas och förstöras.
  • Vid stambyten skall föreningens rörmokare anlitas. Kontakta styrelsen för mer information.
  • Byggsopor och material för avfallshantering och återvinning kan tillfälligt placeras på gatan i storsäckar vilket kräver tillstånd från polismyndigheten och ska bortforslas snarast. Säckar ska märkas med lägenhetsnummer, ansvarigs namn och telefonnummer. De får inte placeras på trottoaren framför huset.
  • Golv, trappa och hiss ska täckas med lämpligt täckmaterial vid in och utforsling av byggnadsmaterial som kan skada golv och trappa.Täckmaterial får ej ligga på plats under hela byggtiden så att en normal boendemiljö kan bibehållas
  • Extra städning ska ske på bekostnad av lägenhetsinnehavaren så snart ökad nedsmutsning sker, dock minst en gång per vecka så länge byggprojektet pågår.
  • Föreningens sopkärl på gården får ej användas till projektets sopor.
  • Boendemiljön i huset får ej påverkas negativt av byggprojektet och alla sätt att minimera eventuella störningar ska vidtas.
  • Villkorsavtal. Villkor för godkännande av renoveringsprojekt i lägenhet skall skrivas under av medlem och styrelsen innan renovering påbörjas.  

 • Gården: är vår allas gemensamma trivselyta för gemenskap, lek, måltider mm. och för att alla ska känna sig välkomna och kunna nyttja den så är det viktigt att vi håller rent och snyggt. Kasta inte fimpar eller snus på marken!  Plockar undan efter sig eller sina barn så att de som vill kunna använda den för sköna kvällar inte ska behöva börja med att städa. Vi har även ett gemensamt ansvar att skapa trivsel i form av blommor och andra växter samt att vid behov vattna dessa så att de överlever, önskar du att vi planterar något speciellt så får du gärna höra av dig till gårdsgruppen så kan vi köpa in växter utifrån önskemål. Intresserade får gärna gå med och hjälpa till.
 • Stambyten: Stambyten utförs allt eftersom man renoverar kök och badrum i föreningen. Vi har en rörmokare som gör arbetet och det måste därför anmälas till styrelsen i god tid. Föreningen står för kostnaderna för själva stambytet och återställande i angränsande lägenheter. Hantverkare ska få tillgång till lägenheten nedanför och över under renovationen. 

 • Fasaden: Det får inte borras i fasaden utan styrelsens tillstånd. Vatten kan tränga in i hål när eventuella föremål avlägsnas och hålen sedan inte täpps till ordentligt. Detta kan leda till frostskador och höga renoveringskostnader för föreningen.

 • Lyhördhet: Viktigt i sammanhanget är att tänka på att det är lyhört i fastigheten. Vänligen stäng ytterdörrarna försiktigt. Vänligen respektera lugn och ro efter kl. 22.00 vardagar och kl. 23.00 på helger. Vid speciella tillställningar ber vi er att annonserar för grannar i god tid. 
 • DörrskyltarStyrelsen beställer dörrskyltar med namn till nya boende. Detta för att det skall vara enhetliga namnskyltar på alla dörrar. En kostnad på 1000kr för skylt och arbete läggs på avin. Det finns gratisskyltar för "ingen reklam. tack!" åt boende som önskar. Inga papperslappar med namn eller egna "ingen reklam" skyltar får sättas upp. Inneboende eller andrahandshyresgästen får använda sig av en C/O adress till lägenhetsinnehavaren. Det är föreningen som ansvarar för utseendet av ytterdörrarna. Även det för att det skall vara enhetligt i trapphuset.

 • Gårdsstädning: Gårdsstädning anordnas vår och höst. Alla medlemmar är ansvariga för att se till att innegården hålls fin och ren. Det finns sopborstar vid sopkärlen.

 • Grovsophämtning: I samband med höststädningen beställs grovsophämtning. Det finns då tillfälle att slänga diverse grovsopor. Byggmaterial från renoveringar får ej ställas ned.  Borttransport av byggmaterial och skräp i samband med renovering får respektive medlem själv ombesörja. 

 • Sopkärlen: Det finns 3 tunnor för hushållssopor. 2 st för kartonger, 1 st för plast och 2 st för matavfall. VIKTIGT! Kartonger skall plattas ihop innan de slängs för att spara plats. Plastsaker skall vara rengjorda för att undvika matrester och råttor på gården.  Extrapåsar till matavfall finns i tvättstugan. Tidningar, metall, glas, batterier m.m ska lämnas vid återvinningsstationer som finns vid tex. Vasahallen, Upplandsgatan 28-32. Vänligen respektera detta så att vi behåller en ren och fin innegård!
 • Nycklar till gemensamhetsutrymmen: Thomas Carlsson ansvarar för nycklar och beställningar.

 • Tvättstugan: Kontaktperson är Vivianne Rendlert. Den är alla brukares ansvar.  Det innebär att man torkar av maskinerna, tömmer torktumlare på ludd och vattenbehållaren och städar noga efter sig. Tvättstugan bokas endast via hemsidan. Kontakta styrelsen för inloggningsuppgifter.

 • Brandskydd: Fastighetens brandskydd är VIKTIGT att beakta. Det innebär att man INTE får ställa föremål i trapphus eller  i källarkorridorer som kan blockera framkomligheten.

 • Porten: Alla medlemmar ombedes hålla snyggt framför porten på Dalagatan. Sopa gärna då och då för att få bort skräp och fimpar etc. 
 • Entredörrar /portar: Strömbrytare på väggen till höger finns för att ställa upp portarna en längre tid, Använd ej kniv eller dylikt. Informera hantering av dörrautomatiken till hantverkare, leverantörer, flyttfirmor etc.                             Missköts detta får medlem stå för reparationskostnaderna.
 • Snöskottning: Alla medlemmar ansvarar gemensamt för snöskottning. Även för att sanda innergården och utanför entrén vid behov. Sandlåda finns på innegård.

 •  Akuta problem Se flik: Fastighetsskötsel
Comments