Frågor&Svar

Nedan följer viktig information för föreningen Nebulosan21s medlemmar: 

Om kärlen skulle vara övefulla så får inget ställas på marken nedanför då det riskerar dra till sig skadedjur. Vänligen respektera detta så att vi behåller en ren och fin innegård!