Ansvarsområden

Ordförande                                     Åsa Asplund              070-819 91 09

Kassör                                            Jan Fridén                  076-779 13 77

Sekreterare                                     Thomas Carlsson       070-357 37 31

Ledamot                                          Peter Lovén               070-980 10 80

Ledamot                                          Gabriel Konrad           073-800 28 01

Fiber internet, stammar                Peter Lovén                070-980 10 80            

Rörarbeten, vvs, el                        Rörmokare                  08-83 84 85

Tvättstugeansvarig                       Vivianne Rendlert        073-678 91 95

Fastighetsskötare                         Tobias Norén               Nordstaden

Nyckelansvarig                             Thomas Carlsson        070-3573731

Brandskyddsansvarig                  Gabriel Konrad            073-800 28 01

Ekonomisk förvaltning                 Nabo                           se förvaltning.

Teknisk förvaltning                       Nordstaden                 se fastighetsskötsel

 

Ordförande

Kassör & långsiktig ekonomi

Sekreterare

Ledamot    

Ledamot

Revisor

Krukor, blomlådor

Tekniska frågor i huset

Tvättstugeansvarig

Fiber Internet

Nyckel ansvarig, Namntavla och  dörrskyltar

Käll- och matavfallsortering

Underhåll övrigt Nordstaden 

El, rör och akuta problem

Underhåll av Fjärrvärmecentralen, värme

Snöskottningsavtal

Trappstädning och fönsterputs