Ekonomi

Allmänt om föreningens ekonomi

För ytterligare detaljer se årsredovisning och Boreda AB. Se även de senaste försäljningarna i huset.