Förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Nabo

Post till:

Hornsgatan 15

118 46 Stockholm

Faktureringsadress:

Brf.Nebulosan21

NABO 5784, FE 258

105 69 Stockholm

Fastighetsskötsel och Teknisk förvaltning 

CULLBORG Fastighetsförvaltning


Tel: 08-667 48 00

service@cullborg.se

Fastighetsskötare Jens


Revisor

David Walman

Vd, Rävisor AB (556781-1616) 

www.ravisor.se 

Tel: 010-4103880