Kontakt

Föreningen

Brf Nebulosan 21 

Dalagatan 40

113 24 Stockholm

styrelsen@nebulosan21.se

Org nr 769601-5457

Fakturaadress:

Brf Nebulosan 21

NABO 5784, FE 617
107 76 Stockholm 


Styrelse

Ordförande       Åsa Asplund

Kassör                  Jan Fridén

Ledamot             Peter Lovén

Sekreterare      Thomas Carlsson


Suppleant          Danne Olsson     

Suppleant          Jonas Tillberg

Revisor extern   David Walman, Rävisor AB

Revisor intern    Sophie Ehrensvärd

                   


Se även Ansvarsområden, förvaltning och våra leverantörer för övriga kontaktuppgifter