Fastigheten

Bild: Utsikt från Söder -- Einar Jolin som under åren nnnn-nnnn bodde på Dalagatan 40 2tr

Allmän information om fastigheten.