Historik

Huset byggdes 1886.

1998 - Huset köps.

1997 - Man höll 10 möten för att etablera Brf och besluta om köp.

1996 - På hösten börjar hyresgästerna diskutera att bilda en bostadsrättsförening.

1958 - Hiss installeras i gathuset

1886 - Huset byggdes

Föreningen, Brf Nebulosan21 bildades under 1997

men det officiella datumet för bostadsrättföreningen är 1998-01-02

Gamla ritningar på fastigheten se: Ritningar