Stammar

Filmning och spolning av stammar

Då föreningen köpte huset fanns det ingen information om vad som var bytt eller inte. Därför beställde styrelsen genom Solna röranalys en filmning av systemet där möjligheten att se hur stammarna såg ut fanns.  Denna filmning avslutades 2010-09-18 och nedan följer sammanfattning av resultatet som kunde inhämtas. 

Gathus

Överlag gammalt gjutjärn i stora avloppsstammarna med tillhörande pvc rör från lägenheterna. Någon lägenhet ligger fortfarande kvar med gammalt gjutjärn från lägenheten ut till stammen. En köksstam är 75mm mot normalt 100mm och den har varit svår att filma p.g.a. mycket fettavlagringar som bland annat sätter sig på linsen och eliminerar sikten fullständigt. I en stam sitter även ett främmande föremål, troligtvis en blompinne eller liknande. 

Gårdshus

Vissa delar av stammarna kunde ej filmas p.g.a. dimensionssvårigheter då rördiametern på vinden av någon anledning minskats. 

En sektion börjar med ett PVC rör för att sedan gå över till ett gjutjärnsrör har troligtvis bytts ut vid ett av alla stambyten i fastigheten. I en annan stam är pvc röret inskjutet i gjutjärnsröret, kan vara ett fuskjobb av någon som borde bytt ut röret istället. Ett plaströr har en liten spricka i sig som borde åtgärdas. 

De flesta lägenheter har PVC rör i lägenheterna vilket innebär att det är i princip endast de stora avloppsstammarna av gammalt gjutjärn som är hårt eftersatta. Även gjutjärnsgrenarna från lägenheter ut till stam bör beaktas. 

Dock finns inget som bedöms akut men en handlingsplan borde upprättas hur föreningen ska gå tillväga med stammarna. Det komplement till traditionellt stambyte som finns är så kallad relining. Detta innebär att rören bekläds med en plastfilm vilket underlättar själva ingreppet i fastigheten då de befintliga rören sitter kvar. Relining är en ganska ny företeelse som man inte vet hur effektiv den är. Att det håller i 15 år är vad som sägs vara acceptabelt och påvisat, dock vet ingen den egentliga övre gränsen då tekniken ständigt utvecklas. Då den introducerades i slutet av 90-talet kommer i framtiden resultatet kunna bli mer överskådligt. 

Detta är ett alternativ som inte bara skall övervägas utan även genomföras om inte ett stambyte är aktuellt.

Stambytt (markerat med X)    

Nedanstående tabell är baserat på uppgifter från tidigare reparationer samt från filmningen. Styrelsen och bostadsrättsföreningen lämnar inga garantier för att nedan angivna lägenheter är stambytta. Anledningen till att styrelsen och föreningen friskriver sig från uppgifterna nedan är att nuvarande styrelse inte har varit närvarande/boende i huset vid samtliga stambyten. Inte heller fått någon exakt dokumentation av tidigare styrelser. Inlagt av styrelsen 2010.

För stambyten se:  Leverantörer

Dalagatan 40  gathuset

Gathus 40

Dalagatan 40 A  Gårdshuset 

Gårdshus 40A